VÝSTAVNÍ STÁNEK pro ČESKOU CENTRÁLU CESTOVNÍHO RUCHU - soutěž

Koncept je založen na kompaktním jádru expozice (zázemí), výrazných poutačích v nárožích stánku a mobilními solitéry, umožňujícími variabilnost i v průběhu výstavy - panely pro instalaci velkoplošných grafických bannerů a multifunkční stolový nábytek (předpokládají se prezentace rozličného charakteru v průběhu konání veletrhů). Barevnost - národní trikolora byla jasnou volbou.

spolupráce: HORIZONT,spol. s r.o., Ing. Jaroslav Kašpar
investor: ČCCR
studie: 2004