ing. arch. Filip DITRICH, *1970 autorizovaný architekt ČKA 3057 (2002), autorizace typu A

praxe / vzdělání:

2004 - 2011   Atelier A ČR, spol. s r.o. senior architekt, odborné vedení projektů
2000 - 2004   Horizont, spol. s r.o. samostatný architekt, vedoucí arch. ateliéru
1997 - 2000   Jiran-Kohout architekti, spol. s r.o. (JKA)
1996 - 1997   Lauermann a Cajthamlová, arch. projekční kancelář
1995 - 1996   Správa Pražského Hradu, kancelář hlavního architekta
1994              Mike Mense Architects, Anchorage Alaska - USA
1998 - 1994   ČVUT Praha, Fakulta architektury, diplomní projekt v atelieru prof. ing. arch. Bohumila Fanty CSc.

Během mojí dosavadní profesní dráhy jsem působil v několika renomovaných architektonických ateliérech i ve společnostech, kde jsem se již jako autorizovaný architekt významně podílel na celkovém výrazu projekčních zakázek.

V současnosti se zaměřuji především na projekty související s privátním bydlením a rekonstrukce, včetně návrhů interiéru a solitérního atypického nábytku. Náplní mé práce jsou však i menší komerční stavby a objekty občanské vybavenosti.

Pracuji jako samostatný architekt s ustálenou skupinou spolupracovníků, specialistů jednotlivých profesí. Jsem tak s to nabídnout a zajistit kompletní projekční servis od architektonické studie přes projekty pro potřeby územního a stavebního řízení (DÚR, DSP) po realizační dokumentaci stavby (DRS). Samozřejmostí je spolupráce s klientem při výběru dodavatele stavby a aktivní účast v průběhu realizace formou výkonu autorského dozoru.

Prvořadé je pro mne pozorné naslouchání klientovi, porozumění jeho představě, vzájemná rezonance a následná spolupráce směřující k oboustranné spokojenosti s výsledkem.

Stálí spolupracovníci: ing. Petr Jančík, ing. Renata Jančíková, ing. Tomáš Budín (stavební inženýři), ing.arch. Petra Dolková - Nová (architekt), Marek Pavlín (vizualizace), ing. Martin Philipp, ing. Miloslav Mučička (TDI, inženýring), ing. Jaroslav Kašpar (grafika)