původní stav
původní stavVILADŮM PRAHA 6 - studie rekonstrukce

Nájemní vila ze 40.let se 3 bytovýni jednotkami (patra + podkroví) a nově navrženými komerčními prostory v suterénu. Půdorysná plocha bytů je rozšířena novotvarem ryzalitu, který je svým charakterem (tvar, velikost oken, fasáda) v kontrastu ke stávající budově. Sokl / polozapuštěný suterén tvoří podnož přístavby, která je tím odlehčená "levituje" nad terénem. Dispozice podkroví je rozšířena vikýři s výrazným prosklením a terasou nad přístavbou (místní regulativy neumožnily pokračovat s ryzalitem nad úroveň římsy). Realizace probíhá bez účasti architekta....

studie: 2012