STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ, Praha 11 - Opatov

Zadáním investora bylo funkční i výtvarné vymezení stanovišť na kontejnery se tříděným odpadem v rozvolněné sídlištní zástavbě. Zvolené řešení - kombinace plných zídek obložených umělým kamenem a treláže z barevných trubek je vizuálně výrazné a odráží důraz, kladený na separaci odpadu. Problémem je pouze všudypřítomný vandalismus...

spolupráce: ATELIER A ČR
investor: Městská část Praha 11
realizace: 2009