Původní stavREKONSTRUKCE HANGÁRU - LETIŠTĚ STARÁ RUZYNĚ, Praha

Rekonstrukce jedné z budov původního areálu letiště ze 30.let 20.stol. Objekt stále slouží jako hangár pro soukromou letku, přidružené provozy - letecké dílny však již v současnosti nejsou využity. Dílny byly přepatrovány a v nově definovaných prostorách bylo vyřešeno administrativní zázemí firmy a prostory pro letecký personál. Součástí návrhu je i nová provozní recepce v centru dispozice spolu s reprezentativní zasedací místností v patře vstupního pavilonu.

spolupráce: ing. Petr Jančík, Marek Pavlín
investor: ABS Jets
realizace: 2013