PŘÍSTAVBA DOMOVA SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ

Interier pavilonu je koncipován se zřetelem na zdravotní postižení klientů postižených Parkinsonovou chorobou - jasné barvy dveří (orientačních bodů), nábytek v retro-stylu (součást upomínací terapie), přehlednost a nutnost neustálého dohledu ze strany personálu. Klientské pokoje jsou laděny do teplé oranžové barevnosti, chodby jsou oživeny ornamentální tapetou, dveře do společných prostor jsou jednotné. Kaple / shromažďovací prostor ve veřejně přístupné části objektu je vybavena čistým, jednoduchým nábytkem, stěny jsou z části obloženy.
Další snímky a texty jsou uvedeny v galerii novostaveb.

spolupráce: Atelier InSpira
realizace: 2012
ptrzentace: http://www.domov-senioru.cz