POLYFUNKČNÍ OBJEKT VÍDEŇSKÁ, Praha 4 - Kunratice

V budově jsou umístěny bytové i kancelářské jednotky, celý parter zabírá obchodní plocha, na střeše je terasa. Výraz objektu je založen na kontrastu lehkého proskleného fundamentu, na který nasedá jednoduchá krychle s kamenným obkladem. Kompozici doplňuje nižší předsunuté křídlo. Vzhledem ke své relativní výšce je dům výrazným orientačním bodem v lokalitě.

spolupráce: ATELIER A ČR
investor: Inroos, spol. s r.o.
realizace: 2009
prezentace:
http://www.bydleni-iq.cz